راه حل، خارج از گزینه های ممکن است. این جمله دلیلی محکم دارد. تفکر خلاقیت گرا، باعث موفقیت اکثر افراد موفق دنیا شده. شما اگر بتوانید از راه حل های خلاق در زندگی تان استفاده کنید، همیشه یک قدم از دیگران جلوتر خواهید بود.
2019/10/01 - 09:21 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
Motivational-phrases-rouzegar-3-400x340.jpg
Motivational-phrases-rouzegar-3-400x340.jpg · 400x340px, 32KB