این نیز بگذرد. در سخت ترین شرایط و پدیدار شدن مشکلات در زندگی، همیشه یادتان باشد : همه ی آنها گذرا هستند… هیچکدام از آنها نیامده اند تا ابد بماند.
2019/10/01 - 09:23 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
Motivational-phrases-rouzegar-11-400x226.jpg
Motivational-phrases-rouzegar-11-400x226.jpg · 400x226px, 19KB