اطراف من باهوش ترین افراد وجود دارند که به من کمک می کنند به خواسته ام برسم. مدیر هستید، این جمله کمک بزرگی به شما خواهد کرد که از حداکثر پتانسیل تیم کاری تان استفاده کنید.
2019/10/01 - 09:29 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
Motivational-phrases-rouzegar-16-400x226.jpg
Motivational-phrases-rouzegar-16-400x226.jpg · 400x226px, 12KB