پیشانیم .. چسبیدڹ بہ سینہ ات را میخواهد

و چشمهایم .. خیس ڪردن پیراهنت را

عجب بغض پر توقعے دارم مڹ امـروز..
2019/10/01 - 16:35 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
samabano

و بی تو این بغض پایانی نخواهد داشت

1398/07/9 - 16:41 ·
majid-45-f

پا ویا آن چقدر زیباست یا با پا تنها برو ویا بمان با آن...

1398/07/9 - 16:50 ·

باز نشر توسط