با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.

چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

❤❤❤
2019/10/01 - 16:59 در عاشقانه های من
دیدگاه
elham25

به تو چه ربطی داره ؟

1398/07/10 - 00:38 ·