امروزم با تکرار غم ها .با خنده های نمایشی . با چشمان اشکی گذشت .. ... ورد زبانم فقط نام تو بود ....... هر شب که دلم میگرفت ... فقط به تمامی اتفاق های گذشته فکر میکردم. اونقدرررر فکر میکردم .مغزم خسته میشد مجبور بودم چشمامو بزارم رو هم.. و خدایی که به شدت کافیست .... این جمله شده ورد زبان تک تک اونا که هیچ راه و چاره ای پیدا نمیکنند. امشب با دل گرفتم ... با چشمان اشکیم.. خدا ازت میخوام یه راه نشونم بده . واقعا بریدم......

2019/10/02 - 22:33 توسط Mobile
دیدگاه
zahra12dsyt

الیس الله بکاف عبده و تنها خدا برای بندگانش کفایت میکند

1398/07/10 - 22:36 ·
fanos_66

{-35-}

1398/07/10 - 22:37 توسط Mobile·
azar1345

الهی دورت بگردم امشب احساس میکنم ناراحتی عشقم

1398/07/10 - 22:38 ·
fanos_66

خوبم خواهری

1398/07/10 - 22:41 توسط Mobile·
Yosef

درکتون میکنم

1398/07/10 - 22:43 ·
elham25

قربونت برم ... نبینم غمت رو عشقم

1398/07/10 - 22:45 ·
fanos_66

{-35-}

1398/07/10 - 22:46 توسط Mobile·
fanos_66

خدا نکنه نفس

1398/07/10 - 22:46 توسط Mobile·
azar1345

نه زندگی من من ه کاملا میشناسمت که

1398/07/10 - 22:46 ·
behmqn

ایشالا همیشه شادباشی

1398/07/11 - 10:42 ·