قبل از تو هیچ وقت بعد از تو هیچکس… ●♪♫
جانم نشد یارم نشد؛ ای دل… ای دل… دل… ●♪♫
بارون و عطرت من زیر چترت آروم بشم آرامشم ●♪♫
ای دل؛ ای دل، دل… ●♪♫


[لینک ضمیمه]
2019/10/03 - 19:03 در عاشقانه های من
پیوست عکس:
1568054052457612_large.jpg
1568054052457612_large.jpg · 431x500px, 144KB