دلم خیلی به روزای قدیم فیسبوک ایران تنگ شده . بهترین روزای زندگیم اون روزا بود . حیف دیگه اون شبکه نیست و این اومد جاش .

2019/10/04 - 00:03 در خنـــده تلــــخ
دیدگاه
mohammad-amin80

منمممممم

1398/07/12 - 00:06 ·