عشق تو

آموزگار بی‌رحمی بود

که تنهایی را

به من آموخت!{-a128-}
2019/10/06 - 16:55 در دوستان قدیمی نایس فان