‏عشق حق داشت اگر تور نینداخت به آب برکهٔ بخت

‏عشق حق داشت اگر تور نینداخت به آب
برکهٔ بخت من از ماهى دلمرده پُر است

فاضل نظری
2019/10/06 - 17:01 در دوستان قدیمی نایس فان