لبت خاموش و چشمانت سخنگوست دلم ديوانه ى آن چشم

لبت خاموش و چشمانت سخنگوست
دلم ديوانه ى آن چشم و اَبروست
(شاهد سنقری)
2019/10/06 - 17:02 در دوستان قدیمی نایس فان