پاییز را سادهپاییز

اتحاد ِآمیزِ برگ است با نور

عاشقانه ی برگی ست که همرنگ ِشده ست.


65F41561-7163-4961-BBF5-16A5F2D8FA40.jpeg
2019/10/07 - 10:25 در دوستان قدیمی نایس فان