حال و هوای این‌روزهایت
حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینی‌ست
که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد
حرف نمی‌زند
نگاه نمی‌کند
نفس نمی‌کشد
فقط و فقط می‌رقصد
IMG_20190614_182912_576.jpg
2019/10/07 - 12:38