می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم، دنیا تمام تلاشش را می کند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تاریکی، همه ی ما شبیه یکدیگریم

داستایوفسکی | تسخیر شدگان

2019/10/08 - 08:48 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
-نوشته-عشق-13-e1569344885120.jpg
-نوشته-عشق-13-e1569344885120.jpg · 1047x854px, 114KB