مرد: «تا حالا آرزوی مرگ کردی؟»

پیرمرد: «نه، احمقانه ست که تو این زمونه آرزوی نعمت داشته باشی.»
2019/10/08 - 08:51 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
-نوشته-عشق-17-e1569344995989.jpg
-نوشته-عشق-17-e1569344995989.jpg · 798x774px, 62KB