‏عِــــــشق...
کسی نیست که
قَلبِت میگه!
کسیه که
آرومِت میکُنه...

CCCBDB26-AA9F-42F3-BBF2-D54B37B4B7AC.jpeg

2019/10/08 - 19:37 در دوستان قدیمی نایس فان