اگر کسی را یافتی که در
لبخندت ، غمت را دید
در سکوت ، حرفهایت را شنید
و در خشمت ، محبت را فهمید
بدان او بهترین دارایی زندگی توست
81A6FA15-DBE1-4201-BD4C-BA2683E1A86C.jpeg
2019/10/08 - 23:58 در دوستان قدیمی نایس فان