میگن اگه زبون دروغ بگه ، چشما هیچ وقت دروغ نمیگن

پس تقصیر خودم بود که نتونستم حرف چشاتو بخونم ...
2019/10/09 - 22:28 در دوستان قدیمی نایس فان