عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست
2019/10/10 - 10:09 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
75f181c8b506b67343f491340fe913ee_XL-768x859.jpg
75f181c8b506b67343f491340fe913ee_XL-768x859.jpg · 768x859px, 108KB