آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد …
2019/10/10 - 10:11 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
Asheghaneh-6.jpg
Asheghaneh-6.jpg · 500x500px, 30KB