نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم همیشه باید
مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد
2019/10/10 - 10:12 در مثبت اندیشان
پیوست عکس:
D239ABF6-6B6A-31BE-218A-1A7E1346B7C3-768x768.jpg
D239ABF6-6B6A-31BE-218A-1A7E1346B7C3-768x768.jpg · 768x768px, 85KB