اونجا که مولانا میگه:
«دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم، که هزار آفرین بر غم باد»
باید ساعتها سیگار کشید.

2019/10/10 - 12:30