احساسم به تو را چه بنامم؟
دوست داشتن؟..عشق؟..نیاز؟یا...
نمی دانم!............نمی دانم!
وقتی مجالِ معنا نمی دهد عطر تنت،..با چشمهایت به لبهام بیاموز کلمات را!
بگو حسی که دارم نامش چیست؟
بگذار چیزی بگویم..که هیچ زنی نشنیده باشد!
گونه ای ابراز کنم که...در کلام هیچ مردی نگنجد!
پس...چشم هایت را ببند تا پلک هایت را ببوسم و آرام بگویم...
به تو حس یک شعر را دارم به شاعرش!

حالا مرا با انگشتانت بنویس،
با لبهات بخوان و با چشمانت از بر کن!
من شعر توام!

236x289_1552484440679179.jpg
2019/10/10 - 21:49 در دوستان قدیمی نایس فان

باز نشر توسط