آدم یادش رفت به حوا محبت کند

زن است دیگر هیچ چیز نمی خواهد جز عشق

حتی اگر ازجانب شیطان باشد..!
236x294_1555441907916294.jpg
2019/10/10 - 21:58 در دوستان قدیمی نایس فان

باز نشر توسط