اینقدرشلوغش نکنید
اینقدر در ذهن مردم، از عشق و عاشقی، بهشتِ واهی نسازید..
این عشقِ لعنتی کجایش قشنگ است؟
همه مان تجربه اش کرده ایم..
بعضیهایمان چندبار ..و بعضی هایمان هم ، همان یک بار...!
من و شما خوب میدانیم چه حال و هوای مزخرف و حقیرانه ای دارد..
اینکه مچاله میشوی و زیر پا لهت می کنند کجایش قشنگ است؟؟
به این بیچاره هایی که هنوز اول راهند ، چه بهشتی را وعده می دهید؟؟؟
جان عزیزتان اینقدر خودتان را شرمنده ی این و آن نکنید..
اصلا شاید یک بنده خدایی حرف شما را باور کرد و به امیدِ بهشتی که نیست، درچاهِ بی رحمِ عشق افتاد...
جواب غرورش را شما می دهید؟؟
دست بردارید....
کم تظاهر کنید...
کم خودتان و این و آن را گول بزنید..
این عشقی که ما دیدیم ،،،هیچ جایش قشنگ نیست...
این برزخِ لعنتی ، جز عذاب و بیچارگی چیزی ندارد!
اینقدر تعریف و تمجیدهای صد مَن یک غاز ، بارش نکنید...
کسی نداند ، باور می کند خُب...
کافی است دیگر....!
شما را به خدا..... بس کنید!!2019/10/10 - 22:00
دیدگاه
azar1345

الهی دورت بگردم امشب پستات حالت ناامیدی داره دارم نگرانت میشم

1398/07/18 - 22:04 ·
fanos_66

جان دلی خوبم نفس

1398/07/18 - 22:04 ·
azar1345

الهی دورت بگردم من شما رو خوب میشناسم بی حکمت و بی دلیل از این نوع پستا نمیزاری

1398/07/18 - 22:08 ·
fanos_66

خوبم به خدا خواهر جونیم

1398/07/18 - 22:09 ·
azar1345

خدا کنه اینجوری باشه قربونت برم

1398/07/18 - 22:10 ·
fanos_66

{-41-}{-35-}{-49-}

1398/07/18 - 22:10 ·
mohammad123

چیه؟چرا اینقدر دلت از عشق پره.خیلی دل پری داری!!

1398/07/18 - 22:12 ·
fanos_66

{-29-} خیلی مزخرفه

1398/07/18 - 22:13 ·
mohammad123

اخه چرا خیلی خوبه.اگه طرفت خوب باشه.

1398/07/18 - 22:15 ·
fanos_66

باطرف خوبم .ادامه نداره

1398/07/18 - 22:16 ·
mohammad123

شاید شما از عشقتون رکب خورده باشی،اما همه که مثل هم نیستند.

1398/07/18 - 22:18 ·
fanos_66

نه فقط عشقی در کار نیست

1398/07/18 - 22:19 ·
mohammad123

خوب شاید بعضی ها هستند دنبال سوع استفاده هستند.اما خیلیها هم عشقهای پاکی با هم دارند

1398/07/18 - 22:22 ·
fanos_66

و حداقل من ندیدم.. کجان تو افسانه ها

1398/07/18 - 22:24 ·
mohammad123

بله شاید الان توی این زمونه خراب این عشقهای واقعی کم شده باشه.اما به خدا هنوزم ادمهای سالم و عاشق واقعی پیدا میشن.

1398/07/18 - 22:27 ·
fanos_66

امیدوارم ... باشن ....
که مال ما نبودند

1398/07/18 - 22:28 ·
mohammad123

خوب اینم شانس شما بوده.

1398/07/18 - 22:34 ·
fanos_66

دقیقا .....

1398/07/18 - 22:35 ·
mohammad123

درکت میکنم.

1398/07/18 - 22:36 ·
fanos_66

ممنون

1398/07/18 - 22:41 ·
azar1345

اجازه خانم معلم میتونم برای شما بمیرم؟

1398/07/18 - 22:44 ·
fanos_66

خدا نکنه عزیز دلم

1398/07/18 - 22:46 ·
azar1345

چلا چلا چلا و هزاران چلای دیگر

1398/07/18 - 22:48 ·
mehdi0063

بله.بس کنید

1398/07/18 - 23:16 ·
fanos_66

چشم

1398/07/19 - 09:46 ·