چشم رنگى ها زيبا ترند
قد بلندها بيشتر به چشممان مى آيند
خانم ها مقدم ترند
آقايان مختار ترند
با فرزندِ يك پزشك محترم تر از فرزندِ يك كارگر زحمتكش برخورد ميكنيم
براى قوميت، رنگ پوست و نژادِ يكديگر
جوك هاى چيپ ميسازيم
و گاهى فراموش ميكنيم
كه ممكن بود هر يك از ما در موقعيت
ديگرى متولد ميشديم
اما در حقيقت انسانى شريف تر و
محترم تر است
كه سواى امتيازاتى كه در بدست آوردنشان نقشى نداشته
اندكى استعداد،
هدف،
عزت نفس،
و مهربانى در دل خود داشته باشد...
2019/10/10 - 22:07
دیدگاه
Mahpar

لایک ..عالی بود

1398/07/18 - 22:30 ·
mohamad77

ممنون مهتاب خانم قابل شما رو نداشت پیشکش

1398/07/18 - 22:50 ·
Mahpar

ممنونم {-35-}

1398/07/19 - 10:50 ·