وقتی میگویم "ها "
منظورم واقعاً زنهاست !

همانهایی که بینی و ابرو و لب و چانه و ...
همه اش مال خودشان بوده از ابتدا

همانهایی که مغرور و
خود شیفته نیستند
اما
به خلقتشان، هرچه هست
میبالند
و خود را
همانطور ساده و زیبا دوست میدارند

همانهایی که میخواهند
فقط شبیه خودشان " زن "باشند
و نه شبیه هیچ زن دیگری

وقتی میگویم " زن ها "

منظور همانهاییست که
بوی عطر نگاه پراز مهرشان
از " کریستین دیور " و " کوکو شانل "
هم ماندگار تراست !
و
لطافت دست یاری گرشان را
هیچ لوسیون گران قیمتی
یاد آور نمیشود

زنهایی که آراسته اند
اما
بعد از شستن صورت هم
هنوز میشود آنها را شناخت !!

زنهایی که زیبا میپوشند
اما
در خیابان که راه میروند
آب دهان شهوت پرستان به راه نمی افتد !

زنهایی که در پی لوندی و دلبری نیستند
اما
جذابیت درونشان
هر اهل دلی را به راه می آورد

بعضی هاشان
خانه می مانند و آب میشوند

بعضی هاشان
بیرون میروند و نان میشوند

و من
وقتی میگویم " زنها "
منظورم واقعاً همین زنهاست
2019/10/10 - 22:13
دیدگاه
fanos_66

مرسی

1398/07/22 - 11:15 ·