حقا که غمت
از تو وفادار‌تر است
2019/10/10 - 22:17 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Khazan60

غم ریشه درجان آدمی دارد

1398/07/18 - 22:18 ·