زنها پيچيده نيستند
خود واقعيشان را
از همان اول نشانت مى دهند
اگر فهميديشان كه فبها
اگر نه چمدانى برايت مى پيچند
كه تا عمر دارى
ياد بگيرى براى وارد شدن
به دريچه قلب يك زن
بايد اول
فهميده شدنش را ياد گرفت و بس


2019/10/10 - 22:29
دیدگاه
fanos_66

سلام

1399/03/8 - 11:07 ·
fanos_66

{-15-}

1399/04/2 - 23:44 ·
fanos_66

چی بگم

1399/04/27 - 00:06 ·