مدتی ست که میخواهم
از حسِ سی و چند سالگیِ یک زن بنویسم..
اما آنقدر عجیب و غریب است، که نوشتن از آن را برایم مشکل کرده..
این حس را تو که به این سن نرسیده ای نمیدانی..
اما من هنوز به حسی که تو اکنون در بیست و چند سالگی داری، دچار هستم..
دچارِ دوگانگی
معلق بینِ جوانی و نزدیک به میانسالی..
نه آنقدر سنم کم است که در سرزمینِ ممنوعه ها به راحتی در جمع بخندم و هر نوع رنگی را به تن کنم
و نه آنقدر سنم زیاد که از این دلخوشی ها بگذرم..
سی و چند سالگی به اصطلاحِ عامیانه یعنی جاافتادگی..
این اصطلاح دو معنا دارد
یعنی اوجِ دلربائیِ زن در این سن
و چکیده ای از تمامِ دلبری های زنانه..
و معنای دوم اینکه
به سنی رسیده ای
از خامی و بی تجربگی در آمده ای
و ذهنت سرشار از ناکامی و شکست هاست..
اما دلت می خواهد دوباره همان حس ها را که در آن شکست خورده ای تجربه کنی
و اینبار بهتر بسازی اش..
افسوس که دیگر سِنَت اجازهء تکرارِ آن حس ها را نمیدهد..2019/10/10 - 22:34
دیدگاه
mehdi0063

سلام.تولدت مبارک

1399/04/29 - 00:28 ·
fanos_66

سلامممنونم مرسی

1399/04/29 - 10:56 ·
mehdi0063

خواهش

1399/04/29 - 12:21 ·