تنها تو را ستودم...
آنسان ستودمت...
که بدانند مردمان...
دلبـــــر من به سان...
« خــــدا » ستودنی‌ست...
2019/10/11 - 10:31 در دوستان قدیمی نایس فان