تلنگر_مثبت

ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم :

1- به چیزهایی بله می گوییم که برای ما مهم نیست یا وقت انجامش را نداریم.
2- تنها برای اینکه کسی را دلخور نکنیم، با او موافقت می کنیم.
3- به نیاز دیگران بیش از نیاز خود بها می دهید.
4- نسبت به انجام کاری که صحیح بوده احساس گناه می کنیم زیرا دیگران نظر مخالف دارند.
5- با نشان ندادن نقاط قوت و نقش مثبت خود، از خود دفاع نمی کنیم.
6- دایما احساس خود را مخفی نگه می داریم.
7- آشکارا به دنبال جلب توجه دیگران هستیم.
8- دایما سعی در خوشحال کردن دیگران داریم.
9- خود را در احاطه همراهان بد قرار می دهیم.
10- خود را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، بزک می کنیم.
2019/10/11 - 10:41 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
E-M

سلام
فعل مورد سوم با بقیه موارد متفاوت است !!
آیادلیل خاصی دارد؟؟

1398/07/23 - 08:19 ·
rahil_

سلام. نه بابقیه خیلیم متفاوت نیست.

1398/07/23 - 10:51 ·
E-M

سلام مجدد
همه ی افعال با یم ختم می شوندولی جمله ی سوم با ید.
تفاوت درهمینجاست.

1398/07/23 - 11:07 ·
rahil_

آهان. خخخخ .فک کردم مفهومشو میگید. خب اونو اصلاح میشه کرد

1398/07/23 - 11:08 ·
E-M

نه مفهوم همه دریک راستاست.فقط افعال متفاوت بود.
عذرخواهی می کنم.

1398/07/23 - 11:10 ·
rahil_

متوجه شدم.
خواهش میکنم

1398/07/23 - 11:16 ·