┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
این جمله‌یپناهی
مشکل ما از جاییشد
کهما به هم
آدم به آدم نبود
آدم بهبود

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/11 - 11:26 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Mahpar

لایک

1398/07/19 - 11:28 ·
M-crystal

ممنونم{-35-}

1398/07/19 - 11:33 ·
Mahpar

خواهش

1398/07/19 - 11:35 ·
samabano

{-35-}

1398/07/19 - 12:35 ·
M-crystal

3#پا3#{-35-}

1398/07/19 - 12:45 ·
samabano

خواهش

1398/07/19 - 12:48 ·

باز نشر توسط