خیلے احمقیم
ڪہ حساب بعضیارو از بقیہ جدا میڪنیم
و میگیم این فرق میڪنہ و فلان ڪارو نمیڪنہ
یجا بنویس یادت نره هیچے از هیشڪے بعید نیست...

2019/10/11 - 14:06 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

عافرین دقیقا

1398/07/19 - 14:06 ·
24_elham

ممنون

1398/07/19 - 14:09 ·
samabano

{-37-}

1398/07/19 - 14:11 ·
24_elham

مرسی سما جان

1398/07/19 - 14:12 ·
samabano

{-35-}

1398/07/19 - 14:13 ·
Yosef

بله اینطوره

1398/07/19 - 14:20 ·

باز نشر توسط