عشق...
رقصیدن به ساز کسی نیست.
عشق
یک رقص دو نفرس...
عاشقانه ب هم عشق بورزید...

2019/10/12 - 11:37
پیوست عکس:
IMG_20191012_113613_114.jpg
IMG_20191012_113613_114.jpg · 1018x1175px, 121KB