‏می‌خواهمت
نمی‌دانم که بودم...
که خواهم بود و چه می‌شوم...
اما می‌خواهمت تا نهایت ویرانی...

2019/10/12 - 11:46
پیوست عکس:
IMG_20191012_114520_254.jpg
IMG_20191012_114520_254.jpg · 1280x1000px, 96KB