┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
هیچوقت نذار کسی
آرومت کنه
چون وقتی باور کنی که

اون میتونه آرومت کنه
دیگه خودش میشــه

دلیلِ بی قراری هات........
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/12 - 22:46 در دوستان قدیمی نایس فان