┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
علم بهتره یا آغوش ؟
فصل اگه پاییز باشه،
یار اگه کنار باشه،
باد آروم اگه برگهارو تکون بده،
بوی بارون اگه قاطی بشه با بوی عطر تنش
تو بگو کل دنیا یا آغوش؟
تو بگو بهشت یا آغوش؟
آغوش
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/14 - 20:03 در دوستان قدیمی نایس فان