┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄


مثل گم شدن در نقاشی های لوور
مثل پرسه در پاریس
مثل شانزِلیزه
تو فقط هر از گاهی وطنم باش
من تا همیشه
دوستت خواهم داشت...
755674394.jpeg
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/15 - 11:26 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1568129284640875_orig.jpg
1568129284640875_orig.jpg · 912x1140px, 45KB