میدونے چرا؟
دوستت دارم...
چون تنها ڪسے هستے ڪہ
میتونے بعد اینڪہ قشنگ داغونم ڪردے
با یہ جملہ دلمو زیرو ڪنےقربونت برم...

2019/10/15 - 22:57 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
a-s

{-18-}

1398/07/23 - 23:00 ·
behnam1

{-7-}{-7-}{-7-}

1398/07/23 - 23:02 ·

باز نشر توسط