صرف فعل "دوست داشتن" بسیار سخت است
گذشته‌اش که به هیچ وجه ساده نیست
‏حالش کاملاً اخباری‌ست
‏آینده‌اش هم شرطی...

2019/10/16 - 18:22
پیوست عکس:
photo_2019-10-16_18-21-59.jpg
photo_2019-10-16_18-21-59.jpg · 1280x1066px, 248KB