برای هر کسی، یک اسم در زندگی‌اش هست که تا ابد هر جایی آنرا بشنود، ناخودآگاه برمی‌گردد به همان سمت؛ یا از روی ذوق، یا از روی حسرت، یا از روی نفرت...

هاروکی_موراکامی
2019/10/18 - 22:25
پیوست عکس:
photo_2019-10-18_22-25-02.jpg
photo_2019-10-18_22-25-02.jpg · 717x757px, 174KB
دیدگاه
mina34

{-35-}{-35-}{-35-}

1398/08/5 - 16:11 ·
mohamad77

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1398/08/9 - 23:09 ·