پناه میبرم بخدا از عیبی که امروز در خود دیدم و دیروز دیگران را برای آن عیب ملامت کرده‌ام ، در سرزنش کردن محتاط باشیم وقتی نه از دیروز کسی خبر داریم و نه از فردای خودمان !

2019/10/18 - 22:29
دیدگاه
Mahpar

واقعا

1398/07/26 - 22:45 ·
mina34

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1398/08/5 - 16:10 ·
mohamad77

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1398/08/9 - 23:09 ·