میلیاردها آدم توی این دنیا هست که همشون می‌تونن بی تو زندگی کنن. چرا من نمی‌تونم؟ من نمی‌تونم بی تو زندگی کنم کاری که از یه بچه پنج‌ساله هم برمیاد!


رومن گاری
خداحافظ گاری کوپر


2019/10/19 - 20:21 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Ghazal

جمله خیلی ثااثیر گذاری بود خوشمان آمد

1398/07/27 - 20:43 توسط Mobile·
Mahpar

1398/07/27 - 22:30 ·