┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
غرور هم دارد!
فکر کن…
در دنیایی که هر روز میلیون ها نفر از تنهایی حرف می زنند …
در دنیایی که از شعرِ شاعرهایش گرفته تا رمان ها و فیلم ها
پر از حسرت است ، پر از تلخیِ نرسیدن…
یک نفر بیاید، از نسل ماندن
آرامِ جان…
که بلد باشد دلتنگی هایت را در آغوش بگیرد
و دردهایت را تسکین دهد
که بلد باشد قرارِ دلِ بی قرارت شود
کم نیست …!
باور کن
تو هم اگر یک نفر مثل خودت داشتی
سرت را بالا می گرفتی
و روی ابرها راه می رفتی!!
осенний букет невесты
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/19 - 21:17 در ana yurdunu sevenler