┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
نمیدانم چه حسیست
حسی که دیگر هیچ حسی را جز تو نمیخواهم
و نمیدانم چه عشقیست
که با هربار دیدنت عاشق تر میشوم
Male poses photography ideas 39.jpeg.jpg
مــن عاشــــق تر از هر زمانـــم
عاشق به بودنت ای معشوق من
فقط میدانم جز تو هیچ نمیخواهم ...
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/20 - 21:16 در ana yurdunu sevenler
دیدگاه
taban

پایدار{-35-}

1398/08/7 - 19:35 ·
M-crystal

{-35-}#ممنونم#از توجهتون gandom banoo{-35-}

1398/08/7 - 20:29 ·
taban

خاعچ رفیق{-27-}

1398/08/7 - 20:34 ·