خيلي از آدمهاي زندگي مان تماشاگران بیرون گود اند
زل زده اند به تو،
زیر نظرت دارند
و فقط بلدند شعار بدهند...2019/10/21 - 17:00 در دختری که منم.
پیوست عکس:
D5374BF2-1DD3-4992-BB81-662EEDD482B3.jpeg
D5374BF2-1DD3-4992-BB81-662EEDD482B3.jpeg · 750x937px, 68KB