بخشیده‌ام...
شما هم اگر بخواهید
می‌توانید ببخشید

آدم زمین نیست که بتواند
بار همه ی این تلخی‌ها
را به دوش بکشد.2019/10/25 - 22:02 در دختری که منم.
پیوست عکس:
photo_2017-12-19_02-20-31.jpg
photo_2017-12-19_02-20-31.jpg · 1120x1280px, 83KB
دیدگاه
aidinson

درسته

1398/08/3 - 22:08 ·
Yasaman72

{-35-}

1398/08/3 - 22:11 ·
aidinson

{-35-}

1398/08/3 - 22:12 ·