┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
دستت را به من بده !
هر بار دستت را جدا کردی
اتفاق،
از لا به لای انگشتانمان افتاد...
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/28 - 12:00 در ana yurdunu sevenler
پیوست عکس:
1561300473647434.png
1561300473647434.png · 200x242px, 41KB