زندگی در حقیقت
مثل قهوه است
سیاه ، تلخ ، و داغ!
اما میشه توش شیر ریخت
تا روشن بشه

میشه توش شکر ریخت
تا شیرین بشه
و میشه کمی صبر کرد
تا خنک‌ بشه
2019/10/28 - 13:04 در دوستان قدیمی نایس فان